Cíle školy

V Meridian International School se snažíme poskytovat celostní kvalitní výuku, která si klade za cíl důkladně připravit studenty na veškeré překážky a stádia v životě. Usilujeme o to, abychom připravili naše studenty na veškeré životní výzvy- od ukončení školní docházky, přes nástup na univerzitu, až po první pracovní příležitosti a budování úspěšné kariéry.

 

Učíme naše studenty v multikulturním a mezinárodním prostředí, takovém které je seznámí s jinými kulturami, životními styly, ale také s jedinečnými tradicemi z celého světa. Zároveň v rámci tohoto modelu, který vyzdvihuje různorodost, naše vzdělávací filozofie podporuje kreativní myšlení, toleranci a respekt jak pro individuální, tak pro kolektivní tradice.

 

Usilujeme o vytvoření vzdělávacího programu, který poskytne studentům nejen rozmanitou škálu znalostí ve všech nezbytných předmětech, ale také z nich vychová tolerantní a ambiciózní světové občany bez předsudků.

 

Náš učební plán nejen podporuje odhodlání postavit se čelem veškerým překážkám, ale také učí studenty stavět se ke všem problémům s racionálním a kritickým pohledem, aby se ve výsledku stali významnými osobnostmi budoucí generace.

 

Naši učitelé vždy vytváří poutavé hodiny, které jsou nejen zábavné a poučné, ale zároveň nikdy nezapomínají na to podporovat žáky, aby ke každému úkolu, kterému čelí přistupovali s nadšením a vždy se snažili odvést co nejlepší práci.

 

Na naší škole podporujeme spravedlnost, rovnost příležitostí, kulturní a náboženskou toleranci, ale také mravní zásady jako například respekt, empatii, zodpovědnost, práci v kolektivu a upřímnost.

 

Poskytujeme vzdělání, které posiluje zájem o okolní svět, o porozumění a využití znalostí aktuálních událostí, ale také vzdělání, které rozvíjí ekologické uvažování.

 

Součástí naší zodpovědnosti je také vychovávat asertivní a odolné jedince, kteří jsou zdravě sebevědomí a zároveň schopni zaujmout pozice v moderních zaměstnání na dnes velmi ambiciózním a kompetitivním trhu s pracovními příležitostmi.

 

V Meridian škole se každoročně snažíme, aby se nejen studenti, ale také učitelé, zaměstnanci, rodiče a přátelé naší komunity zapojili do školních akcí, festivalů a tradic. Přáli bychom si, abychom všichni společně vytvořili jednotný kolektivní celek, který se bude dále posouvat a dosahovat cílů společnými silami.

 

Meridian International School je hrdá na své ambiciózní cíle. Náš akademický a administrativní tým si ve výsledku přeje, aby se naši studenti vzdělávali v prostředí, které nepůsobí zastarale a přísně, ale naopak v přátelské atmosféře, ve které se učení stane zábavným, příjemným a zajímavým a kde jsou všichni součástí jedné rozmanité komunity.