Proč zvolit Meridian?

Rádi byste svému dítěti zajistili skvělý start do života? Studium v Meridian je správná volba!

Odbornost pedagogů

Tým pedagogů v MIS se skládá výhradně z kvalifikovaných pedagogů s dlouholetou praxí ve svém oboru. Naši zahraniční učitelé jsou rodilí mluvčí se zkušenostmi s britským národním kurikulem, kteří se na svou profesi připravovali v anglicky mluvících zemích, např. ve Velké Británii, USA nebo Kanadě. Učitelé, kteří nejsou rodilými mluvčími, hovoří plynně anglicky a mají pedagogickou kvalifikaci i zkušenosti nutné pro práci v rámci britského kurikula.

Vzdělání

Školní vzdělávací program sestavili naši didaktičtí odborníci v součinnosti s britskými osnovami tak, aby odpovídal mezinárodním standardům a zároveň reflektoval český vzdělávací systém. Klademe důraz na individuální přístup a rozvíjení všech klíčových kompetencí (kompetence k učení a k řešení problémů, kompetence komunikativní, občanská, sociální i personální).

Naši žáci ukončí studium mezinárodními zkouškami IGCSE a A level, případně českou státní maturitní zkouškou.

Český program

Rodilým Čechům nabízíme ucelený vzdělávací systém Český program, který zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů (prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis) dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a gymnázia schváleného MŠMT. Český program je součástí plnění povinné školní docházky, tzn. po jeho absolvování budou mít čeští žáci ukončenu povinnou devítiletou školní docházku. V rámci Českého programu se mohou studenti připravovat na složení státní maturitní zkoušky.

Dobrá dostupnost

Meridian International School se nachází v klidné lokalitě Prahy 8 – Kobylisy, v docházkové vzdálenosti od stanic metra Ládví a Střížkov a tramvajové a autobusové zastávky Třebenická. Bezproblémové parkování je možné v areálu školy i v jejím blízkém okolí.

Rodinná atmosféra

Rodinná atmosféra představuje velký benefit naší školy. V MIS v současné době studuje 200 žáků, mateřskou školu navštěvuje 50 dětí. Všichni se mezi sebou známe, respektujeme své odlišnosti, radujeme se z podobností, a tak se nám daří skvěle spolu vycházet, užívat si společně stráveného času a spousty zážitků, které nám škola nabízí.

Vybavení školy

Naše škola disponuje moderními výukovými a didaktickými pomůckami, naše chemická i fyzikální laboratoř mají skvělé vybavení. Dbáme i na odpočinek dětí – k dispozici jsou jim relaxační zóny s pingpongovými stoly. Za dobrého počasí mohou žáci využívat rozlehlou školní zahradu.