Výuka jazyků

Vyučovacím jazykem v MIS je angličtina, jako cizí jazyk si žáci mohou zvolit francouzštinu, němčinu, španělštinu nebo češtinu.

Výukové metody

Na základě nejnovějších poznatků o výuce jazyků využíváme principy tzv. komunikativní metody. Jedná se o nejmodernější přístup k výuce jazyka, jenž umožňuje žákům naučit se používat cizí jazyk a jeho rozmanitou slovní zásobu přirozenou formou v reálných komunikačních situacích.

Studijní materiály

Všechny jazykové učebnice, které používáme při výuce jazyků, splňují požadavek komunikativní metody. Každá sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu a CD s poslechovými cvičeními. On-line podpora učebnic má vysokou úroveň, zahrnuje procvičování slovní zásoby, možnost tisku pracovních listů a podrobný metodický návod k jednotlivým cvičením. Učitelé využívají kopírovatelná cvičení, poslechová CD a výuková DVD.