Praktické informace

Vážení rodiče,

Meridian Internaitonal School je mezinárodní školou a jsme tedy schopni přijímat žáky/studenty v průběhu celého roku s ohledem na kapacitu třídy a splnění podmínek přijetí, a to od mateřské školy, předškolní třídy přes první stupeň základní školy k nižšímu a vyššímu gymnáziu.  Rádi Vás přivítáme u nás ve škole kdykoli během školního dne na základě předchozí domluvy s Ing. Pavlínou Dalíkovou, Ph.D. (+420 775 581 580, registration@meridianedu.cz). Setkání většinou trvá kolem 20 – 40 minut, během nichž dostanete potřebné ifnormace včetně prohlídky školy s možností probluvit s vyučujícími či studenty. Především se ale jedná o možnost zažít jediněčnou atmosféru ve třídě a ve škole jako takové.

Kromě požadované administrativní části registrace (požadované dokumenty: application form, pasová fotografie, kopie rodného listu, kopie pasu, medical report, kopie vysvědčení z předcházejícího roku,…), musejí žáci/studenti 1. – 12. ročníku absolvovat vstupní test (anglický jazyk, matematiky, základy vědeckých předmětů – vše v anglickém jazyce dle požadavků britských národních osnov pro předcházející ročník; přibližně 60 – 80 minut).

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem.

Těšíme se na brzké setkání v Meridian International School.