Plán školního roku / Akademický kalendář

Níže se nachází oficiální Akademické kalendáře pro aktuální školní rok.

Akademický kalendář (“Academic calendar”) v Meridian International School reflektuje český školní rok, s ohledem na naše zahraniční studenty jsou některé prázdniny o pár dní prodlouženy.

V plánu školního roku naleznete přehled školních prázdnin, termíny třídních schůzek i data tradičních školních akcí (Christmas party, Science Fair, IQ Competition atd.).

Při výběru správného kalendáře z nabídky dbejte na to, že Akademický plán se mírně liší podle úrovně studia (Mateřská škola-Preschool Section, První stupeň/Nižší gymnázium- Primary Section, Vyšší gymnázium-Secondary Section) a vybírejte tedy podle náležitého stupně.