Plán školního roku / Akademik kalendář

Plán školního roku (Academic calendar) v Meridian International School reflektuje český školní rok, s ohledem na naše zahraniční studenty jsou některé prázdniny o pár dní prodlouženy.

V plánu školního roku naleznete přehled školních prázdnin, termíny třídních schůzek i data tradičních školních akcí (Christmas party, Science Fair, IQ Competition atd.).