Přijímací zkouška

Součástí přijímacího procesu na Meridian International School v Praze je také vstupní zkouška.

Test se liší podle stupně a třídy.

 

1.-4. třída

Délka testu: 40-50 minut

Testované Předměty: Anglický jazyk, Matematika

Typ otázek: výběr z variant, otevřené odpovědi, krátká esej a porozumění textu

 

5.-12. třída

Délka testu: 60-80 minut

Testované Předměty: Anglický jazyk, Matematika, Přírodní vědy (biologie, chemie, fyzika)

Typ otázek: výběr z variant, otevřené odpovědi, krátká esej a porozumění textu

 

Veškeré testy jsou v anglickém jazyce. Pokud Vaše dítě nemá dostatečné znalosti anglického jazyka, kontaktujte prosím naši specialistku na registraci- slečnu Pavlínu, ráda s Vámi probere možné alternativy a poradí jak pokračovat.

 

Testy jsou tvořeny podle kurikula minulého roku. Veškeré testy jsou v souladu s britským kurikulem, podle kterého škola učí.

“Key Stage 1-4”: 1.-10. třída

“AS/A Levels” : 11.-12. třída

Pro detailnější objasnění a také v případě možných nejasností kontaktujte slečnu Pavlínu z registračního oddělení na e-mailové adrese registration@meridianedu.cz.