Kroužky a odpol. kluby

V Meridian klademe velký důraz také na další rozvíjení vzájemného respektu a spolupráce v rámci volného času dětí. Každý den si mohou žáci prvního stupně i studenti nižšího a vyššího gymnázia vybrat ze široké nabídky volnočasových aktivit – kroužků (Clubs), ve kterých lektoři podporují a rozšiřují zájmy a dovednosti Vašich dětí.

V současné době si mohou žáci vybrat z těchto kroužků (Clubs):

  • ANGLIČTINA I.

Kroužek je určen převážně žákům 1. stupně. Hlavní náplní kroužku je posílit komunikativní a čtenářské dovednosti žáků i jejich schopnost naslouchat mluvenému (zpívanému) textu. Lektoři využívají pro zapojení dětí do aktivit rozmanité činnosti (hry, soutěže, pracovní listy, křížovky, doplňovačky, puzzle).

  • ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ

Kroužek je určen pro pokročilé studenty nižšího a vyššího gymnázia, kteří chtějí zdokonalit své jazykové kompetence. Důraz je kladen na komplexní přístup k jazyku, lektoři podporují jak písemný, tak i mluvený projev a poslech s porozuměním. Aktivity se přizpůsobují individuálním potřebám jednotlivých studentů.

  • MATEMATIKA PRO POKROČILÉ

Těší nás, že naše žáky a studenty matematika baví. Své nadšení mohou děti sdílet s ostatními v kroužku Matematika pro pokročilé, v němž se řeší obtížné úlohy konstrukční i logické.

  • FYZIKA HRAVĚ

Jak vzniká duha? Jak funguje lednička? Jak udržet uvařené jídlo co nejdéle teplé? To je výběr otázek, jejichž odpovědi hledají děti v kroužku Fyzika hravě.

  • KYTARA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Hra na hudební nástroj rozvíjí schopnost soustředit se a koordinovat pohyby rukou. Pod vedením zkušeného lektora si děti postupně osvojí kytarovou techniku, naučí se základní akordy a jednoduché písně.

  • KYTARA PRO POKROČILÉ

Žáci, kteří zvládají základní akordy a jednoduché doprovody, mohou rozvíjet své hudební dovednosti v kroužku Kytara pro pokročilé. Výuka je ryze individuální, na přání dětí lze zařadit jak repertoár klasický, tak repertoár moderní kytarové tvorby.

  • VÝTVARNÝ KROUŽEK

Práce ve výtvarném kroužku je rozdělena do několika oblastí. Jednak se žáci učí pracovat s různými materiály a pomůckami, jednak se  zaměřují na rozličné výtvarné techniky a koncepty (stínování, perspektiva atd.). Seznamování s výtvarným uměním probíhá od nejjednodušších tematických oblastí (práce s tužkou), až po ty nejobtížnější (práce s barvami, malba na plátno).

  • DRAMATICKÝ KROUŽEK