Kurikulum

  • je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu naší školy
  • koresponduje s Národním kurikulem Anglie a Walesu pro předměty vyučované v angličtině
  • respektuje RVP ve vzdělávacích oborech, které jsou součástí Českého programu

Kurikulum MIS

ČESKÝ PROGRAM