Mezinárodní zkoušky

mezinarodni-zkouskyMeridian International School v Praze je partnerským centrem IGCSE.

 Co je to IGCSE?

Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) je nejpopulárnější mezinárodní vzdělávací program pro studenty ve věku 14 až 16 let zakončen světově uznávanou zkouškou IGCSE. Zkouška IGCSE se skládá dvakrát ročně (květen/červen, říjen/listopad). Výsledky jsou zveřejňovány v srpnu a lednu.

Charakteristika vzdělávacího programu IGCSE

Vzdělávací program IGCSE klade důraz na otevřenost a respekt nejen mezi učiteli a studenty, ale také mezi studenty navzájem. Studenti získávají a rozšiřují své znalosti a klíčové kompetence v široké škále předmětů tak, aby uspěli u zkoušek. Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit studenta, aby nově nabyté vědomosti a dovednosti uměl prakticky využít ve svém životě. Proto IGCSE soustředí maximální pozornost na týmovou práci a schopnost svých studentů pracovat s lidmi odlišných názorů a nacházet kompromisy.

Pro nové studenty, kteří do programu IGCSE vstupují, je nesmírně důležitým faktorem individuální přístup. Díky němu studenti ztrácejí ostych, jejich vyjadřovací schopnosti se rychle zdokonalují. K podporování komunikačních dovedností, k lepší formulaci myšlenek a jejich efektivní prezentaci na veřejnosti, studentům napomáhají časté diskuze, v nichž mají možnost rozvíjet a konkretizovat své osobní názory. Zároveň se učí naslouchat ostatním a hledat poučení pro sebe samého z názorů ostatních lidí. Tento způsob výuky vede studenty ke zdravému sebevědomí, toleranci a respektu.

Vzdělávání učitelů IGCSE

Vzdělávací program IGCSE pomáhají rozvíjet a zdokonalovat školy po celém světě. Program prochází pravidelnou revizí, je aktualizován a rozšiřován podle nejnovějších vzdělávacích trendů. Cambridge IGCSE učitelé mohou čerpat z vynikajících zdrojů, a to jak z knižních publikací, tak z široké nabídky on-line podpory. Pravidelná školení a poradenství odborníků zajišťují učitelům IGCSE průběžný profesionální růst.

Pro více informací navštivte oficiální stránky Cambridge IGCSE.