Nižší gymnázium

Informace o nižším gymnáziu Meridian International School

 

Meridian International School je velmi pyšná na své úspěšné a neustále se rozvíjející nižší gymnázium.

 

Na nižším gymnáziu studují žáci od 11 do 15 let.

Tito studenti se přestěhovali do naší nové budovy ve školním roce 2016/2017. Meridian International School svým studentům nabízí moderní učební prostory. Jak naši stávající studenti, tak i potenciální budoucí studenti mají možnost se vzdělávat v moderních učebních podmínkách. Kromě toho patří většina učitelů k rodilým mluvčím.

 

Nižší gymnázium navazuje na studium základní školy a studenti pokračují ve vzdělávání podle anglického národního kurikula “National Curriculum of England“ (NCE). Na těchto základních vzdělávacích principech jsme založili program, který spojuje ty nejlepší tradice jak britského, tak i českého vzdělávacího systému a naši studenti mají tedy možnost studovat v opravdu jedinečném a mezinárodním prostředí.

 

Na základě britského školního systému je nižší gymnázium Meridian International School domovem pro 6. – 8. třídu (anglicky Grade 6, Grade 7, Grade 8)- KEY STAGE 3 a poté třídu 9. – Grade 9, která odpovídá britské Key Stage 4.

 

Třída (Meridian) Rok (britský)
6 7
7 8
8 9
9 10

 

Jako jedna z mála mezinárodních škol v České republice, která je akreditována Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže, je Meridian také akreditován jako Cambridge International Examination – CIE a také Council of British International Schools (COBIS).

Pro více informací o těchto institucích si prosím prohlédněte stránky, které jsou uvedené na konci této sekce informací o nižším gymnáziu.

Zatímco 6. – 8. třída postupuje podle Key Stage 3 britského modelu národního anglického kurikula – National Curriculum of England, studenti 9. třídy začínají přípravu na testy IGCSE, které mají ve třídě 10. a tudíž postupují podle náročnějšího a komplexnějšího studijního plánu.

Během programu Key Stage 3 (6. – 8. třída) si studenti nižšího gymnázia osvojí veškeré akademické znalosti, aby mohli dále úspěšně pokračovat na vyšším gymnáziu, tedy High School Section – 10. -12. třída.

Studenti získávají základní znalosti nejen v akademických předmětech, ale také si osvojují další důležité dovednosti, které jim pomohou v akademické kariéře, jako například:

Psaní, porozumění textu, vědecký výzkum na dané úrovni, numerické, ale také analytické znalosti. Všechny jsou zaměřeny k tomu, aby poskytovaly žákům – při nadstandardním vzdělání – náležité vědomosti. Žáci budou seznamováni nejen s učivem, ale budou vedeni i k vyšší kreativitě i k dobrým výsledkům.

 

Key Stage 3: 6.- 8. třída

 

Základní předměty Key Stage 3 jsou matematika, anglický jazyk a přírodní vědy. V Meridian International School naši studenti postupují podle tzv. CIE Secondary programme of learning – sekundárního programu vzdělávání, které přesně koresponduje s národním kurikulem Anglie – National Curriculum of England.

Používáním mezinárodně respektovaného kurikula – Cambriddge Lower Secondary program poskytuje nejen kurikulum světové úrovně world, ale také kvalitní podporu učitelům a integrované hodnocení.

 

Během studia Key Stage 3 se studenti podrobí dvěma zkouškám: tvz. Progression tests (6. – 7. třída) a poté Cambridge Lower Secondary Checkpoint (třída 8.). Tyto zkoušky poskytují mezinárodní srovnání dosažených schopností studentů, pomáhají profesorům identifikovat slabiny a silnou stránku žáků a také poskytnout rady, jak se nejlépe akademicky vyvíjet a zlepšovat.

 

Ostatní předměty pro 6. – 8. třídu jsou převzaté z národního kurikula Anglie a jejich “foundation subjects”- tedy základní předměty. Všechny vyučujeme v Meridian International School na základě zdrojů, které se vyvíjely s každým specifickým kurikulem, a které pomáhá studentům dosáhnout co nejlepších výsledků.

 

Předmět Třída 6 Třída 7 Třída 8
       
Hlavní předměty      
Angličtina x x x
Matematika x x x
Přírodní vědy x x x
       
Základní předměty      
Výtvarná výchova x x x
Počítače x x x
Moderní jazyky x x x
Zeměpis x x x
Historie x x x
Hudební výchova x x x
Tělesná výchova x x x

 

 

Key Stage 4: Třída 9.

V 9. třídě narůstá jak obtížnost a náročnost práce, tak i akademický standard. Navazující na Lower Secondary years třídy- 6.- 8., studenti se nachází na úrovni Upper Secondary Schematic Work práce, která je poté završena v 10. třídě prostřednictvím IGCSE testů.

 

Cambridžské IGCSE jsou světově nejpopulárnější mezinárodní kvalifikací pro žáky a studenty od 14 do 16 let. Jsou uznávané nejen předními univerzitami, ale také zaměstnavateli po celém světe. Můžeme je nazvat mezinárodním pasem k úspěchu.

 

V Meridian International School vnímáme 9. třídu jako velmi důležitý přípravný rok pro naše studenty. Pokračují v hlavních předmětech z Key Stage 3, ale výtvarná výchova i hudební výchova jsou vynachány, aby se dal prostor pro předměty pro testy IGCSE. Přírodní vědy jsou rozděleny do více předmětů, a to biologie, chemie, a fyzika. Navíc studenti v 9. třídě jsou povinni studovat předmět Global Perspectives, který se soustřed’uje na to, aby vylepšil psané a výzkumné schopnosti studentů (disciplíny naučené v tomto kurzu mohou být aplikovány do všech předmětů na úrovni IGCSE).

Právě v 9. třídě jsou studenti podporováni, aby si našli své zájmy a také aby se rozhodli, kterým předmětům se budou věnovat specificky v 10. třídě. Pro více informací navštivte stránku“High School-IGCSE-A Level” sekci na našich stránkách.

 

Předmět 9. třída
   
Hlavní předměty  
Angličtina x
Matematika x
“Global Perspectives” x
   
“Foundation” Předměty  
Biologie x
Chemie x
Fyzika x
Počítače x
Moderní cizí jazyk x
Zeměpis x
Historie x
Tělesná výchova x

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/

 

Cambridge Lower Secondary- (Grade 6 – 8):

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-1/

 

Cambridge Upper Secondary (Grade 9):

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/

 

National Curriculum of England (Key Stage 3 and Key Stage 4):

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-secondary-curriculum