Nižší gymnázium

Nižší gymnázium plynule navazuje na první stupeň komplexního vzdělávacího programu v MIS.

Studium je na nižším gymnáziu rozloženo do čtyř školních roků (6., 7., 8. a 9. třída). Vyučovacím jazykem je angličtina, ale znalost anglického jazyka není podmínkou pro přijetí ke studiu. Pro studenty s malou znalostí angličtiny máme k dispozici přípravný intenzivní jazykový kurz. Studenti již nemají jednoho kmenového učitele tak, jak tomu bylo na prvním stupni, ale na každý předmět mají oborového učitele.

Předměty vyučované na nižším gymnáziu

 • anglický jazyk a literatura
 • historie
 • biologie
 • věda
 • informatika
 • umění a design
 • cizí jazyk
 • zeměpis
 • matematika
 • hudební výchova
 • tělesná výchova
 • výtvarná výchova

Český program

Na konci čtyřleté docházky na nižším gymnáziu ukončují čeští studenti v rámci Českého programu  svoji povinnou devítiletou docházku na naší partnerské škole.