První stupeň

První žáci začali na 1. stupni Meridian International School studovat již v roce 2006. Od té doby se v naší škole mnohé změnilo a vylepšilo, jedno však zůstává stále stejné. A to je důraz na individuální a přátelský přístup k našim žákům. Jsme si vědomi skutečnosti, že mnohé děti k nám přicházejí bez potřebné znalosti anglického jazyka. Náš tým odborných jazykových i předmětových učitelů je na tuto skutečnost pečlivě připravován a těší nás, že všichni naši žáci vzdělávání v anglickém jazyce zvládají sebejistě a s úsměvem.

Co je 1. stupeň

1. stupeň MIS plně odpovídá 1. stupni běžné české základní školy, tj. skládá se z 5 ročníků. Narozdíl od českého systému však vzdělávací program IMS koresponduje s britským kurikulem, a tak je součástí 1. stupně i 0. ročník / Preschool. V MIS není účast v 0. ročníku / Preschool povinná, ale vřele ji našim žákům doporučujeme, neboť zde žáci získají cenné dovednosti, znalosti a zkušenosti, které plně rozvinou právě na 1. stupni.

prvni-stupenJak probíhá výuka na 1. stupni

Na první stupni začíná výuka stejně jako v celé MIS v 8.30. Po přezutí a uložení si osobních věcí a svrchního oblečení se děti přesouvají do svých kmenových tříd, kde probíhá převážná část výuky. Na vybrané předměty žáci navštěvují specializované učebny (IT, TV, VV, popř. cizí jazyk).
Výuku na prvním stupni vede v hlavním vzdělávacíh předmětech třídní učitel s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň. Výchovné předměty (výtvarná, tělesná a hudební výchova) vyučují odborní lektoři.

Český program

Jsme potěšení, že naši školu navštěvují i žáci české národnosti. Aby mohli čeští žáci zůstat ve styku s rodným jazykem i během studia v anglicky mluvícím prostředí MIS,  navštěvují Český program, jenž jim umožní během studia na MIS složit srovnávací zkoušky na naší partneské základní škole a získat vysvědčení tak, aby měli ukončenu povinnou školní docházku.

Předměty vyučované na 1. stupni

 • angličtina
 • cizí jazyk
 • Český program
 • matematika
 • zeměpis
 • historie
 • informační a komunikační výchova
 • věda
 • výtvarný výchova
 • tělesná výchova
 • hudební výchova
 • design a technologie