Věříme, že koníčky jsou cestou, jak v dětech vzbudit zájmy, které jim mohou vydržet po celý život. Děti si proto u nás mohou vybrat z nespočtu aktivit, které je budou bavit a zároveň se v nich něco užitečného naučí. Naši učitelé i externí školitelé jim budou po ruce, ať už si vyberou florbal, programování anebo dramatický kroužek.

Sporty

Naši studenti si mohou vybrat, při jakém sportu se chtějí vyjádřit. Mají na výběr plavání, tenis, atletiku, volejbal nebo fotbal.

Věda

Během našich vědeckých kroužků nikdo nemůže říct, že by věda byla nudná. Zábavnou formou se studenti učí v rámci klubu Brain-o-Brain, klubu robotiky anebo ve vědeckém experimentálním kroužku.

Umění

Lásku k umění a kreativitu podporujeme skrze naši školní kapelu a školní pěvecký sbor nebo dramatický kroužek. Pohybově nadání studenti se mohou bavit v rámci tanečního kroužku.

Jazyky

Kromě jazyků, které jsou součástí kurikula, máme nabídku i volnočasových kurzů. Zaměřujeme se na angličtinu a češtinu pro cizince.

Podpora ve studiu

Již druhým rokem se studenti mohou zapojit do studentské rady, jejímž prostřednictvím mohou sami studenti ovlivnit vývoj školy. Pro studenty v posledních dvou ročnících (ročník 12 a ročník 13) jsme zavedli kariérní a universitní poradenství.