• MIS
  • Mateřská škola
  • První stupeň
  • Nižší a
    Vyšší gymnázium

Naše škola představuje otevřené multikulturní prostředí a jsme rádi, že můžeme poskytovat vzdělání i žákům české národnosti. Jsme si vědomi českých kulturních hodnot a dobré tradice místního školství. Zajišťujeme proto našim českým studentům ucelený vzdělávací systém Český program, který zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů (prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis) dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT.

Český program se na MIS týká všech dětí s českým občanstvím všech věkových kategorií, tzn. od školky po maturitu. Naše školka nabízí výuku jak v anglickém, tak v českém jazyce. Žáci Nižšího a Vyššího stupně jsou vyučováni u nás a dochází na komisionální přezkušování do naší partnerské školy ZŠ Burešova. Zároveň spolupracujeme s Trojským gymnáziem, které je akreditovanou školou pro absolvování české maturitní zkoušky. Probíhá tampřezkušování studentů gymnázia a skládání maturity.

Český program v MIS respektuje individuální vzdělávací potřeby svých žáků – je možné vytvořit individuální plány podpůrných opatření. V případě potřeby je možné s učiteli českého jazyka domluvit doučování. Pro mezinárodní studenty nabízíme i odpolední kurzy českého jazyka.