1

Vyučujeme podle britského curricula

Naše výuka vychází z národních standardů National Curriculum of England, což je pro nás klíčový závazek k zajištění vysokých pedagogických standardů pro Vaše děti. Výuka probíhá výhradně v angličtině kromě výuky druhého a třetího jazyka.

Educational stages
2

Jsme mezinárodní kolektiv

Do naší školy chodí celkem 450 děti 64 různých národností, což nás činí nejrozmanitější školou v České republice. 65% našich studentů jsou cizinci z celého světa, například z USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Německa, Iráku, Belgie, Dánska, Itálie, Španělska, Polska, Jihoafrické republiky, Ghany, Nigérie, Sýrie, Saúdské Arábie, Turecka, Indie, Číny, Vietnamu, Korey a dalších.Tato různorodost učí děti vzájemné toleranci vůči jinakosti. Děti mohou přirozeně potkávat nové kultury a učit se od ostatních.

3

Vyučujeme studenty v malých třídách

Aby se každé dítě rozvíjelo co nejlépe podle svých schopností, je třeba se mu věnovat individuálně. Proto udržujeme malý poměr žáků na učitele na všech stupních. Maximální počet studentů v mateřské škole je 12 dětí ve skupině, v ročníku 1 je to 16 dětí ve skupině a od ročníku 2 do ročníku 13 je to 18 dětí ve skupině.

4

Studentům nabízíme mezinárodně uznávané zkoušky

Našim studentům nabízíme mezinárodně uznávané zkoušky akreditované Cambridge International Examinations (CIE).

International examinations
5

Dáváme studentům na výběr z mnoha volnočasových aktivit

Sportem ku zdraví. Malováním ke hravé mysli. A robotikou vstříc brzké budoucnosti. Koníčky jsou zásadní pro rozvoj dítěte. Najít si něco, co bude dítě bavit natolik, že u toho zůstane až do konce studia či déle, může právě u nás.

Activities and clubs
6

Českým studentům nabízíme Český program

Český program umožňuje českým studentům během studia zůstat v kontaktu s českým jazykem v anglicky mluvícím prostředí. Hodiny vedou rodilí mluvčí a kromě českého jazyka se vyučuje i zeměpis a historie. Spolupracujeme s ZŠ Burešova, kde mohou studenti absolvovat roční srovnávací zkoušky a získat diplom v českém jazyce. Pro možnost složení české maturity spolupracujeme s Trojským gymnáziem.

7

Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacích řízeních na vysoké školy

Naši absolventi pokračují ve studiu na zahraničních univerzitách (21%) nebo zde v České republice, např. na Angloamerické univerzitě, Metropolitní univerzitě v Praze, New Yorkské univerzitě v Praze a na České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době se většina našich absolventů zaměřuje na studium ekonomiky a mezinárodních vztahů.