Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top
Image Alt

Školné a Poplatky

2021 / 2022 | Školné a Poplatky

Roční platba Půlroční platba

(Dvakrát)

Čtvrtletí platba

(Čtyřikrát)

Mateřská škola
[Celý Den]
296 000 CZK 148 000 CZK 74 000 CZK
Mateřská škola
[Půl Den]
268 000 CZK 134 000 CZK 67 000 CZK
Předškolní třída 331 000 CZK 165 500 CZK 82 750 CZK
Základní Škola 337 000 CZK 168 500 CZK 84 250 CZK
Nižší gymnázium 381 000 CZK 190 500 CZK 95 250 CZK
Vyšší gymnázium 395 000 CZK 197 500 CZK 98 750 CZK

Nejmladší dítě 10% sleva

Platební lhůty

Jednorázová platba 31.05.2021
Dvě platby 31.05.2021
31.01.2022
Čtyři platby 31.05.2021
15.11.2021
31.01.2022
15.04.2022

2022 / 2023 | Školné a Poplatky

Školné Roční platba Půlroční platba

Zvýhodněný | Splátkový

(Dvakrát)

Čtvrtletí platba

Zvýhodněný | Splátkový

(Čtyřikrát)

Mateřská škola
[Celý Den]
296 000 CZK 281 200 CZK 287 120 CZK  |  143 560 CZK 296 000 CZK | 74 000 CZK
Mateřská škola
[Půl Den]
268 000 CZK 254 600 CZK 259 960 CZK  |  129 980 CZK 268 000 CZK | 67 000 CZK
Předškolní třída 331 000 CZK 314 450 CZK 321 070 CZK  |  160 535 CZK 331 000 CZK | 82 750 CZK
Základní Škola 337 000 CZK 320 150 CZK 326 890 CZK  |  163 445 CZK 337 000 CZK | 84 250 CZK
Nižší gymnázium 381 000 CZK 361 950 CZK 369 570 CZK  184 785 CZK 381 000 CZK | 95 250 CZK
Vyšší gymnázium 395 000 CZK 375 250 CZK 383 150 CZK  |  191 575 CZK 395 000 CZK | 98 750 CZK

Nejmladší dítě 10% sleva

Platební lhůty

Jednorázová platba 31.05.2022
Dvě platby 31.05.2022
31.01.2023
Čtyři platby 31.05.2022
15.11.2022
31.01.2023
15.04.2023