Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top
Image Alt

Školné a Poplatky

2022 / 2023 | Školné a Poplatky

Školné Roční platba Půlroční platba

Zvýhodněný | Splátkový

(Dvakrát)

Čtvrtletí platba

Zvýhodněný | Splátkový

(Čtyřikrát)

Mateřská škola
[Celý Den]
296 000 CZK 281 200 CZK 287 120 CZK  |  143 560 CZK 296 000 CZK | 74 000 CZK
Mateřská škola
[Půl Den]
268 000 CZK 254 600 CZK 259 960 CZK  |  129 980 CZK 268 000 CZK | 67 000 CZK
Předškolní třída 331 000 CZK 314 450 CZK 321 070 CZK  |  160 535 CZK 331 000 CZK | 82 750 CZK
Základní Škola 337 000 CZK 320 150 CZK 326 890 CZK  |  163 445 CZK 337 000 CZK | 84 250 CZK
Nižší gymnázium 381 000 CZK 361 950 CZK 369 570 CZK  184 785 CZK 381 000 CZK | 95 250 CZK
Vyšší gymnázium 395 000 CZK 375 250 CZK 383 150 CZK  |  191 575 CZK 395 000 CZK | 98 750 CZK

Nejmladší dítě 10% sleva

Platební lhůty

Jednorázová platba 31.05.2022
Dvě platby 31.05.2022
31.01.2023
Čtyři platby 31.05.2022
15.11.2022
31.01.2023
15.04.2023