Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top
Image Alt

Školné a Poplatky

2023 / 2024 | Školné a Poplatky

Školné Roční platba Půlroční platba

Zvýhodněný | Splátkový

(Dvakrát)

Čtvrtletí platba

Zvýhodněný | Splátkový

(Čtyřikrát)

Mateřská škola
[Půl Den]
268 000 CZK 254 600 CZK 259 960 CZK  | 129 980 CZK 268 000 CZK | 67 000 CZK
Mateřská škola
[Celý Den]
296 000 CZK 281 200 CZK 287 120 CZK |  143 560 CZK 296 000 CZK | 74 000 CZK
Předškolní třída 341 000 CZK 323 950 CZK 330 770 CZK  |  165 385 CZK 341 000 CZK | 85 250 CZK
Základní Škola 347 500 CZK 330 125 CZK 337 076 CZK  |  168 538 CZK 347 500 CZK | 86 875 CZK
Nižší gymnázium 392 500 CZK 372 875 CZK 380 726 CZK   190 363 CZK 392 500 CZK | 98 125 CZK
Vyšší gymnázium 407 000 CZK 386 650 CZK 394 790 CZK  |  197 395 CZK 407 000 CZK | 101 750 CZK

Nejmladší dítě 10% sleva

Platební lhůty

Jednorázová platba 31.05.2023
Dvě platby 31.05.2023
31.01.2024
Čtyři platby 31.05.2023
15.11.2023
31.01.2024
15.04.2024