Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top

Vědění je Moc

O Nižším Gymnáziu

Na základě britských národních osnov je nižší gymnázium rozděleno do tří ročníků a to na ročník 7,8 a 9. Na nižším gymnáziu studují žáci ve věku od 11 do 15 let.

Nižší gymnázium odpovídá Cambridge Lower Secondary program – mezinárodně uznávanému britskému kurikulu. To kromě studijního plánu světové úrovně poskytuje mezinárodní srovnání dosažených schopností studentů. Učitelům pomáhá identifikovat slabiny a silné stránky žáků a také poskytnout rady, jak se nejlépe akademicky vyvíjet a zlepšovat.

Studenti 9. ročníku postupují oproti nižším ročníkům podle náročnějšího studijního plánu, aby se připravili na testy IGCSE, které je čekají během 10. ročníku. Tyto testy jsou uznávané nejen předními univerzitami, ale také zaměstnavateli po celém světě.

Ročník 9 vnímáme pro naše studenty jako velmi důležitý přípravný rok. Pokračují v hlavních předmětech z předchozích let, ale výtvarná výchova i hudební výchova jsou vynechány, aby se uvolnil prostor pro předměty potřebné k testům IGCSE. Přírodní vědy jsou rozděleny do více předmětů, a to biologie, chemie, a fyzika. Navíc studenti v 9. ročníku jsou povinni studovat předmět Global Perspectives, který klade důraz na výzkumné schopnosti studentů.

Ředitel Nižší Gymnázium

ktr

Uvítací Zpráva

"Tohle je můj osmý rok na Meridian International School. Posouváme se dopředu a já se těším, že budu přispívat k pozitivní práci našich učitelů a vedení tak, abych pomohl Meridianu v rozvoji úspěšného, podporujícího studijního prostředí pro naše studenty."

- - -

Katerina Farr-Williams

Úspěch Zkoušky

Tady je úspěch našich cambridgeských zkoušek

Věda 0

Angličtina 0

Matematika 0

Virtuální Prohlídka

Ohlasy

“V Meridianu mám rád učitele, protože vše vysvětlí do detailu a oplácejí nám náš respekt tím, že získáme větší možnosti a příležitosti.”

- - -

Student

“Pořádné vzdělání je dnes základ. Meridian klade důraz na výchovu dětí budoucnosti, díky své kulturní rozmanitosti, která v rostoucích dětech budí soucit a pochopení pro druhé. Díky panu řediteli, managementu, zaměstnancům a celé rodině Meridian, které je skvěle vedena mají naše děti podporu ve zdravém růstu.”

- - -

Parent

“Myslím, že MIS připravuje děti na život velice dobře. Jsou vedeny k respektu vůči sobě navzájem a také k jiným kulturám a zároveň k uchovávání vlastních tradic. Kurikulum je také velice dobré. Moje dcera si zde osvojila znalosti, které by na jiných školách nezískala.”

- - -

Parent