Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top
Image Alt

Vstupní Testy

Všechny testy jsou prováděny v angličtině. Pokud Vaše dítě nemá znalosti anglického jazyka, kontaktujte, prosím, naši registrační specialistku, slečnu Pavlínu na adrese registration@meridianedu.cz. Prodiskutuje s Vámi možné alternativy a poradí Vám, jak postupovat.

Testy se liší podle stupně a ročníku a jsou sestavovány podle učebních osnov z minulého roku. Všechny testy jsou v souladu s britskými osnovami, dle kterých naše škola vyučuje. Jsou proto ve formě testu Key stage nebo AS / A Levels test.

Mateřská Školka

Abychom zjistili, jak předškolní děti zapadají do našeho týmu, zveme je na testovací den. Budou si hrát a poznávat naši školu, tak jako by sem už chodily.

Ročník 1 až Ročník 4

Trvání testu: 40-50 minut
Testované předměty: Angličtina, Matematika
Typ otázek: výběr variant, otevřené odpovědi, krátká esej a porozumění textu

Ročník 5 až Ročník 12

Trvání testu: 60-80 minut
Předměty
: Angličtina, Matematika, Přírodní vědy (Biologie, Chemie, Fyzika)
Typ otázek: výběr variant, otevřené odpovědi, krátká esej a porozumění textu