Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top
Image Alt

Naše poslání

Jak přistupujeme ke vzdělávání

Filosofie naší školy perfektně vystihuje poledník. Každý z nich se pne přes planetu a společně spojují svět, díky nim se tak potkávají různé kultury i myšlenky a to je naším největším cílem – chceme spojit to nejlepší z britské a české kultury tak, aby děti přistupovaly ke vzdělání s vášní.

V naší mezinárodní škole nabízíme vzdělání, které rozvíjí zájem i o okolní svět. Zároveň usilujeme o to, aby děti lépe porozuměly tomu, co se děje na naší planetě a mohli v budoucnu přispět svými nápady, jak situaci zlepšit. Neopomíjíme ani budování ekologického povědomí, které je v dnešní době naprosto nezbytné.

Náš cíl je vysoko, ale není nedosažitelný!

Vysoké standardy

V naší škole vyučujeme v souladu s anglickým Národním kurikulem a je pro nás klíčové udržování vysokých pedagogických standardů, které nám pomáhají obohatit znalosti všech našich studentů a povzbudit je, aby si plnili své cíle a sdíleli své znalosti s ostatními. Záleží nám na tom, aby se studenti učili v multikulturním a mezinárodním prostředí, kde poznají různé kultury, různé životní styly a jedinečné zvyky z celého světa.

Rozvíjíme osobnosti studentů

 

Jsme hrdí na náš ambiciózní program, který ve studentech vzbuzuje nadšení, povzbuzuje studenty k tomu, aby čelili překážkám a naučili se přistupovat k řešení problémů racionálně. To vše je potřebné k zajištění toho, aby uspěli v životě a mohli se stát úspěšnými osobnostmi. Naše základní hodnoty jsou spravedlnost, rovnost, kulturní a náboženská tolerance, respekt, empatie, týmová práce a samozřejmě poctivost.

Děti podporujeme i motivujeme

 

V naší společnosti Meridian International School nám velmi záleží na tom, aby se učitelé, studenti a další komunity účastnili společenských událostí, akcí školy a slavili s námi naše tradice. Vždy povzbuzujeme studenty, aby se zapojili a aby byli vždy schopni řešit úkoly, kterým čelí.

Jednoduše řečeno, snažíme se vychovávat rozhodné a odolné osobnosti, které jsou sebevědomé, laskavé a jsou schopny obstát jak v životě, tak na trhu práce v neustále se měnícím světě.