Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top
Image Alt

Školní mise

Jak přistupujeme ke vzdělávání

Filosofie naší školy perfektně vystihuje poledník. Každý jeden se pne přes planetu a společně spojují svět, díky nim se tak potkávají různé kultury a myšlenky. A to je naším největším přáním – konkrétně spojit to nejlepší z britské a české kultury, ty nejlepší ctnosti a vlastnosti. Tak, aby šly vstříc vášni pro vzdělávání.

 

V Meridianu nabízíme vzdělání, které rozvíjí zájem o okolní svět. Zároveň usilujeme o to, aby děti lépe porozuměly i tomu, co se děje na naší planetě a uměli s tím v budoucnu pracovat. A přitom samozřejmě neopomíjíme ani budování ekologického povědomí, které je naprosto nezbytné.

Cílíme vysoko, aby Vaše děti cílily ještě výš.

Držíme vysoké standardy

 

V naší škole vyučujeme v souladu s anglickým Národním kurikulem, což je pro nás klíčové při udržování vysokých pedagogických standardů. Pomáhají nám obohatit znalosti našich studentů a povzbudit je, aby pokračovali ve svém životě v životě, plnili své cíle a sdíleli své znalosti s ostatními. Zajišťujeme také, aby se studenti učili v multikulturním a mezinárodním prostředí. Takto mohou poznat různé kultury, různé životní styly a jedinečné zvyky z celého světa.

Rozvíjíme osobnost studentů

 

Jsme také hrdí na náš ambiciózní program, který nejen vyvolává nadšení pro studenty ke studiu a překonávání překážek, ale také je učí, jak přistupovat k problémům racionálně a kriticky. To vše k zajištění toho, aby uspěli v životě jako úspěšné osobnosti, jako vedoucí zítřka. Proto podporujeme také hodnoty, jako jsou spravedlnost a rovné příležitosti, kulturní a náboženská tolerance, jakož i ctnosti, jako je respekt, empatie, týmová práce. A samozřejmě poctivost.

Děti podporujeme i motivujeme

 

Ve společnosti Meridian tvrdě pracujeme na tom, aby se nejen události, ale i učitelé, včetně našich ostatních zaměstnanců a celé komunity v okolí školy, zapojili do akcí, oslav a našich tradic. Kromě toho jsou naši učitelé velmi úspěšní při vytváření teplé atmosféry, která jim umožňuje zapojit a zapojit studenty. Nikdy však nezanedbávají potřebu povzbuzovat studenty, aby se co nejlépe vypořádali s každým úkolem, kterému čelí.

Jednoduše řečeno, snažíme se vychovávat rozhodné a odolné občany světa, kteří jsou sebevědomí, oddaní a schopni obstát jak v životě, tak na trhu práce v neustále se měnícím světě.