Designed and built with care, filled with creative elements

Student & Teacher Portal

Follow Us –

Top

Vyšší Gymnázium Váš Krokový Kámen

O Vyšším Gymnáziu

Studium je na vyšším gymnáziu rozděleno do čtyř ročníků a to na ročník 10 až ročník 13. Studentům, kteří zde studují, je od 14 do 17 let.

Vyučovacím jazykem je angličtina a studenti, kteří přicházejí do vyššího gymnázia s nedostatečnou znalostí angličtiny, procházejí přípravným intenzivním jazykovým kurzem.

Na konci studia na vyšším gymnáziu ukončují studenti svoje působení v MIS mezinárodní zkouškou IGCSE. V rámci Českého programu čeští studenti pokračují v intenzivním ročním studiu na našem partnerském gymnáziu Trojská, kde se v česky mluvícím prostředí připravují na složení státní maturitní zkoušky.

Ředitel Vyšší Gymnáziu

ktr

Uvítací Zpráva

"Tohle je můj osmý rok na Meridian International School. Posouváme se dopředu a já se těším, že budu přispívat k pozitivní práci našich učitelů a vedení tak, abych pomohl Meridianu v rozvoji úspěšného, podporujícího studijního prostředí pro naše studenty."

- - -

Katerina Farr-Williams

Úspěch Zkoušky

Tady je úspěch našich cambridgeských zkoušek

Věda 0

Angličtina 0

Matematika 0

Virtuální Prohlídka

Ohlasy

“Na Meridianu si velmi vážím učitelů. Jsou velmi milí a svědomití a pomáhají nám se vším co potřebujeme, například pokud si nevíme rady s úkolem nebo školní prací. Jsou tu vždy pro nás. Mám samozřejmě také rád ostatní studenty, s mnohými jsme se stali dobrými kamarády. Mimo školu jsou všichni milí, nemáme tu žádnou diskriminaci a pomáháme si se vším, co je třeba.”

- - -

Student

“Meridian mám velmi rád, protože, když jsem přijel z Indonésie, cítil jsem se osamělý, ale rychle jsem zde našel mnoho nových kamarádů a učitelé byli velmi nápomocní. Škola mi hodně rozšířila znalosti a dala mi dobrou budoucnost, protože budu schopen studovat na zahraniční univerzitě. Velmi si této zkušenosti cením, protože to byly zatím nejlepší 3 roky mého života.”

- - -

Student

“Jednou z věcí, které si na Meridianu opravdu cením je edukační systém. Výuka je hodně rozdílná od mých předchozích škol a opravdu se mi líbí, jak to tu funguje. Dále si velmi cením učitelů, kteří mají dobrý smysl pro to, co je pro studenta důležité. Studenty na Meridianu zbožňuji. Jako takzvaná Head girl mám nyní na starost všechny studenty a musím říct, že je úžasné vidět, ja se zde k sobě lidé chovají.”

- - -

Student

“Pořádné vzdělání je dnes základ. Meridian klade důraz na výchovu dětí budoucnosti, díky své kulturní rozmanitosti, která v rostoucích dětech budí soucit a pochopení pro druhé. Díky panu řediteli, managementu, zaměstnancům a celé rodině Meridian, které je skvěle vedena mají naše děti podporu ve zdravém růstu.”

- - -

Parent

“Myslím, že MIS připravuje děti na život velice dobře. Jsou vedeny k respektu vůči sobě navzájem a také k jiným kulturám a zároveň k uchovávání vlastních tradic. Kurikulum je také velice dobré. Moje dcera si zde osvojila znalosti, které by na jiných školách nezískala.”

- - -

Parent